لیست شرکت‌ها

saminray http://saminray.com

فعاليت هاي ثمين راي در حوزه های بانکداری ، بانکداری نوین(الکترونیک)، سیستم های مدیریت هوشمند(BMS)، ارتباطات و امنيت فنآوري اطلاعات و با اولويت ارائه خدمات مهندسي و بازرگاني حرفه اي ميباشد.

  • ارسال هدیه
bugjoo https://www.bugjoo.ir

باگ‌جو یک سامانه‌ی مدیریت و گزارش آسیب پذیری می باشد. شما می‌توانید تحت قوانین زیر باگ‌جو را تست نماید و در ازای ارسال گزارش یک آسیب پذیری جایزه دریافت کنید.

  • جایزه نقدی
  • ارسال هدیه